fbpx

Holistic Treatments & Care

In treating health problems or diseases, we provide alternaitve, complementary and holistic treatment rather than  conventional approach.

All of the provided treatments are supported by substantial research and real case studies to ensure its efficacy. 

การตรวจสุขภาพแบบการแพทย์องค์รวม

1.คอร์สตรวจพลังชีวิตและสารพิษตกค้างในร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี Biomolecular Resonance Image (BRI) ที่ทันสมัย

2.คอร์สตรวจอายุขัยด้วยการตรวจยีนส์ส่วนเทโลเมียร์ และรับการบำบัดชะลอวัยช่วยยืดอายุขัยโดยสามารถตรวจสอบจากความยาวของเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้น เป็นการเพิ่มต่อชีวิตหรืออายุได้จริงจากความแข็งแรงภายใน

3. การตรวจหาอุบัติการณ์ของมะเร็งชนิดต่างๅเหมาะสำหรับการสืบค้นเบื้องต้นในคนที่มีความเสี่ยงหรือมีญาติหรือประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง

4. Hormonal checkup (ตรวจเช็คระดับฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกายเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและบำบัดในการปรับความสมดุล ป้องกันและรักษาชะลอวัยทั้งในผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงเพศที่สาม

5. การตรวจความสมบูรณ์และจำนวนของเม็ดเลือด

 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือดเพื่อคัดกรองและประเมินติดตามความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ สมอง และไตเป็นต้น
 • ตรวจเช็คการทำงานของตับ
 • ตรวจเช็คการทำงานของไต
 • ตรวจเช็คการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

6. ตรวจระหัสพันธุกรรมเพื่อสืบหา

 • ความผิดปกติสำหรับมะเร็งCA, การกลายพันธ์
 • ความผิดปกติของยีนแห่งการซ่อมแซมตัวเองPD53
 • ความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมต่างๆเช่นโรคหัวใจ สมองเสื่อม แพ้ยา และอาหารเป็นต้น
 • การติดเชื้อที่แอบแฝงไปในยีนทำให้เกิดความเพี้ยนของยีนซึ่งต้องการการแก้ไขที่ยั่งยืน
 • ทดสอบความไวต่อเคมีบำบัดและอาหารบำบัดแทนยาเพื่อการรักษาที่แม่นยำพุ่งเป้า Target gene/ cell therapy for precision medicine

7. ตรวจหาการติดเชื้อ

 • เชื้อซิฟิลิสต์ VDRL
 • ไวรัสตับอักเสบ Viral hepatitis A,B,C
 • โรคไทฟอยด์ Typhoid
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หูด Human Papilloma Virus (HPV)

8. เชื้อไวรัสก่อมะเร็งชนิด Ebstein-Bar Virus (EBV), HIV และอื่นๆ

9. ตรวจภูมิแพ้

 • อาหารที่แอบแฝงทำให้เกิดโรคที่ไม่ทราบสาเหตุได้มากมาย
 • ภูมิแพ้ถาวรต่ออาหารและสิ่งแวดล้อมเช่นละอองเกสรดอกไม้

10. คัดกรองโรคภูมิแพ้ตัวเอง

Holistic Treatment

Acupuncture holistic treatment with Quantum energy therapy & Low Level Laser Scan

1. Auricular Acupuncture (Ear Acupuncture)

Auricular Acupuncture is a Traditional Chinese Medincine that seeks to treat health conditions (e.g., headaches, allergies, neck and shoulder stiffness or weight loss) by stimulating precise points on the ears. Apart from traditional needles, we provide the Hollywood’s big hit:

 • Swarovski Crystal Ear seeds and Magnetic Seed 

2.Hydroacupuncture
For nourishing and balancing all systems and treatment of chronic diseases such as Joint pain, Office Syndrome, Mobile Syndrome, Migraine, Frozen Shoulder, Insomnia etc.

3. Threading for Health & Beauty

4. PRP therapy for Nourishing & Healing

5. Placenta treatment for Nourishing

6. Stem cell therapy

 • 10MC = 499,999-
 • 20MC=999,999-
 • 30MC=1,399,999-
 • 50MC=2,999,999-

7. Ultra Vitamin IV Therapy for Health & Beauty

 • Liver Detox
 • Anti-aging
 • Whitening
 • Weight Loss/Fat burn
 • Energy Boost
 • Jet lag therapy
 • Hang over Therapy
 • Fatigue/ Tiredness
 • Common Cold
 • Fibromyalgia
 • Insomnia
 • Pain
 • Brain/Memory Booster   
 • Parkinson Disease
 • Cardiovascular Disease
 • Stroke
 • Allergy
 • Autoimmune disease
 • ED
 • Menopause
 • Immune Booster
 • Chronic infection
 • Diabetic neuropathy

8.IV Therapy to increase immunity in Cancer

 • with Low Level Laser
 • Quantum Therapy
 • Acupuncture

Holistel

Orawana Holistel is located in Phuket, the Pearl of Andaman which is an Island surrounded by the Andaman Sea, situated in Thailand. The Holistel offers a client to stay overnight, for example; when having extended treatments and package treatments. At the hotel a personalized program will improve the total well-being and beauty of each client.

See below for samples of available services provided:

– Full checkup for gene Telomere, Complete Blood Count, Liver, Kidney Function, Hormones, Tumor markers, HbA1C, Lipid profile, sophisticated Quantum Energy checkup for all organs, toxin, heavy metal, radiation, heart workload and Bl. Vessels age checkup.

– Full rejuvenation program with facial and neck Botox, Filler, Brightening with Low Level Laser, IPL, Stem cell facial rejuvenation  hydro acupuncture, quantum therapy, Whole Body Adjustment by Vibration, Scalp , Hair and Smart Brain therapy Foot Reflexology, Facial Organic peel, Body massage with IPL sun bath daily and spiritual sound bath therapy.

– Full exclusive organic green delicious nutrition meals, juice , herbal tea & healthy snack for all your stay by famous Chef Peat & Dr. Orawan’s recommendation.

Please call in for more information.

LOOKING FOR TREATMENT CONSULTATION?
Dr Orawan is not only a pioneer in her field of holistic beauty care and anti-aging, but a respected Guru for Thailand in the field of medical spa tourism.