fbpx

เลเซอร์

ผมร่วง
Posted by | พฤษภาคม 17, 2019
ผมร่วง ทำเลเซอร์แล้วจะขึ้นใหม่เร็วไหม?

รู้ไหมค่ะว่า ผมเราร่วงอยู่แล้ว...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
เลเซอร์เย็น
Posted by | พฤษภาคม 15, 2019
เลเซอร์เย็น (Cold Laser Therapy) คืออะไร & เหมาะกับใคร?

การทำเลเซอร์มีความหลากหลายมาก ...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม