fbpx

อาหาร

สารเคมีตกค้างในผักผลไม้
Posted by | กันยายน 9, 2019
สารเคมีผลไม้-เทคนิคในการขจัดสารเคมีตกค้างในผักผลไม้

​ด้วยเทรนการรับประทานผักผลไม้เ...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
น้ำขึ้นฉ่าย
Posted by | สิงหาคม 27, 2019
ถ้าดื่มน้ำขึ้นฉ่ายเป็นเวลา 1 สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าดื่มน้ำขึ้นฉ่ายเป็นเวลา 1 ส...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม