fbpx

มะเร็ง

Precision Medicine
what is cancer
สาร sulforaphane คือ
Posted by | กันยายน 19, 2019
9 ประโยชน์ของบร็อคโคลี ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

สสส. ออกมาประกาศว่า คนไทยกว่า ...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
ginger
Posted by | กันยายน 13, 2019
ขิง (Ginger) วันละนิด ช่วยพิชิตมะเร็งร้าย

ขิง คือ หนึ่งในเครื่องเทศที่มี...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
Precision Medicine
Posted by | กันยายน 6, 2019
Precision Medicine คืออะไร?

Precision Medicine คือการรักษา...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
prostate cancer
Posted by | สิงหาคม 27, 2019
มะเร็งต่อมลูกหมาก และ ปัจจัยเสี่ยง มะเร็งต่อมลูกหมาก

ชายไทยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
ควันธูปปล่อยสารก่อมะเร็งปอด