fbpx

ซีด

การรักษาโรคอ้วน
Posted by | กันยายน 2, 2019
การรักษาโรคอ้วน – อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นโรค”อ้วน”

คำว่า”อ้วน”นี้ ต้องอ้วนขนาดไหน...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม
ซีดและโลหิตจาง
Posted by | กันยายน 2, 2019
ซีดและโลหิตจาง

ซีดหรือภาวะโลหิตจาง คือ การที่...

Continue Reading/อ่านเพิ่มเติม