fbpx

ความเสื่อมของร่างกาย กับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

ความเสื่อมของร่างกาย กับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

พฤศจิกายน 30, 2021

ความเสื่อมของร่างกาย กับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

ความแก่นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งความเสื่อมต่าง ๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทในทุกๆระบบของร่างกายจนนำไปสู่ความถดถอยในการดำรงชีวิต โดยความแก่นั้นดูเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เพราะในเมื่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนพยายามวิวัฒนาการเพื่อให้สายพันธุ์ตัวเองอยู่รอดได้ในโลกนี้ให้ได้ยาวนานที่สุด แล้วเหตุใดธรรมชาติจึงให้มีความแก่เกิดขึ้นมาด้วย

เราแก่ได้อย่างไร

ก่อนที่เราจะหาหนทางในการชะลอความแก่ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องรู้ถึงกลไกของความแก่เสียก่อนเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขกลไกนั้น ๆ โดยความแก่นั้นได้มีหลายๆทฤษฎีที่พยายามอธิบายไว้เช่น[1-3]

• การเสื่อมสภาพของสารพันธุกรรม เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเรานั้นสามารถเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่ก็สามารถซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ แต่เมื่อใดมีการซ่อมแซมเซลล์ต่าง ๆ ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง โดยความผิดพลาดในการซ่อมแซมหรือการแบ่งตัวของเซลล์ต่างๆนั้นก็จะถูกสะสมไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา จนนำไปสู่ความล้มเหลวของอวัยวะนั้น โดยการเสื่อมสภาพของสารพันธุกรรมนั้นยังถูกเร่งให้เกิดมากขึ้นได้จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นรังสี สารเคมีที่ร่างกายได้รับ หรือการติดเชื้อต่าง ๆ
• การสะสมของเสียในเซลล์ต่าง ๆ เมื่อเซลล์ต่าง ๆ ทำงานนั้นย่อมมีการผลิตของเสียออกมาตลอด โดยปกติเซลล์จะพยายามขับของเสียต่าง ๆ ออกมา แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ของเสียบางส่วนที่ถูกกำจัดไปไม่หมดก็จะสะสมอยู่ในเซลล์ต่างๆมากขึ้น จนนำไปสู่การทำงานที่ผิดปกติของเซลล์นั้น ๆ
• การเข้าสู่สภาวะจำศีลของเซลล์ ในบางครั้งเซลล์ต่าง ๆ ที่เกิดการแบ่งตัวผิดพลาดจนอาจจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้นั้นจะถูกตรวจพบได้ด้วยระบบตรวจจับต่างๆของร่างกาย ก่อนจะจัดการให้เซลล์ต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าสู่สภาวะจำศีลหรือสลายตัวเองไป เพื่อป้องกันการเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เกิดสะสมมากขึ้นจนไม่เหลือเซลล์ปกติเพียงพอจะทำงานได้นั่นเอง
• ความตั้งใจของธรรมชาติ จริงอยู่ว่าเป้าหมายของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นล้วนต้องการให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดให้ได้นานที่สุด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้นเน้นไปที่ให้ทั้งเผ่าพันธุ์อยู่รอด ไม่ได้เน้นให้สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวอยู่รอด โดยธรรมชาติต้องการให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆมีอายุยืนเพียงพอที่จะสืบพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นวิวัฒนาการต่าง ๆ จึงไม่ได้เน้นไปที่การเพิ่มอายุของสิ่งมีชีวิตสักเท่าไหร่ [3]
• การชะลอความแก่
• เราสามารถลดปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นความเสี่ยงของความเสื่อมของเซลล์เพื่อชะลอกระบวนการเกิดความแก่ได้ เช่นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสารพันธุกรรม [2] เช่นรังสีต่าง ๆ สารเคมี อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงหลายขั้นตอน (processed meat) บุหรี่ และแอลกอฮอล์ นอกจากนี้การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพจิตให้ดี ก็ช่วยลดความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราได้ และยังช่วยให้เซลล์ร่างกายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การทำงานและการฟื้นฟูสภาพเซลล์อย่างสมบูรณ์อีกด้วย
อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้มีความพยายามที่จะนำสเต็มเซลล์เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของเซลล์ เนื่องจากสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิดนั้นเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ใดก็ได้ ทำให้ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีการนำสเต็มเซลล์เข้ามาใช้เพื่อรักษาภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมโดยตรงเช่นข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง หรือแม้กระทั่งนำมารักษาโรคที่เกิดความเสียหายต่อเซลล์ที่ไม่ได้เกิดจากความเสื่อมอื่นๆเช่นเซลล์สมองหรือเซลล์หัวใจที่ตายไปหลังจากภาวะขาดเลือด โดยมีการศึกษาหลายฉบับที่รายงานถึงผลการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาภาวะต่าง ๆแหล่งสเต็มเซลล์ที่จะนำมาใช้ในการรักษานั้นสามารถเก็บได้ทั้งจากเซลล์ในคนที่โตเต็มวัยแล้วเช่นจากไขกระดูกหรือจากเซลล์ไขมัน จากเลือด หรือเก็บตั้งแต่ตอนแรกคลอดจากเนื้อเยื่อสายสะดือหรือเลือดสายสะดือ แต่จะเห็นได้ว่าความเสื่อมต่างๆของเซลล์นั้นจะถูกสะสมเรื่อย ๆ ไปตามกาลเวลา ดังนั้นอายุของสเต็มเซลล์ตอนที่ทำการเก็บก็ส่งผลถึงคุณภาพเซลล์ตอนที่นำมาใช้จริงด้วย ตลอดจนจำนวนรอบของการเพาะเลี้ยงสเต็มเซล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแบ่งตัวของสเต็มเซลล์ที่ลดลงเมื่อเก็บตอนอายุมากขึ้น หรือจำนวนรอบของการเพาะเลี้ยงเซลที่มากขึ้น

จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกขณะที่จะสามารถชะลอความแก่เอาไว้ได้ด้วยการนำเทคโนโลยีสเต็มเซลล์มาช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมต่างๆเหล่านี้ ทำให้ชะลอวัย ฟื้นฟูสภาพ และยืดอายุขัยได้อย่างขัดเจน สเต็มเซลจึงเป็นคำตอบแห่งการชะลอวัยในยุคนี้และยุคถัดไป

# ดร.อรวรรณ #ขะลอวัย #สเต็มเซล #องค์รวม #หน้าเด็ก #Anti aging #Holistic #Dr.Orawan

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ