fbpx

จิตเป็นนาย

สิงหาคม 27, 2019
belief

Dr. Bruce H. Lipton จบ ป.ตรีทางด้าน Biology จาก Long Island University และได้ PhD. ด้าน Developmental Biology จาก U. of Virginia เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับเรื่องทางจิตวิญญาณ ท่านได้แต่งหนังสือ
“The Biology of Belief” ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับเชิญไปพูดมากมาย
สิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบในปัจจุบัน เริ่มที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพุทธศาสนามากขึ้นทุกที ความรู้วิทยาศาสตร์กำลังพัฒนา เพื่อไล่ตามอธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว

กรรมเก่า (รหัสกรรม) + กรรมใหม่ = ผลของกรรม

Genotype + Epigenetic (environment & life style) = Phenotype

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วว่า สิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของเรานั้น มีผลต่อการแสดงออกของยีนภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าเราจะมียีนมะเร็งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ แต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ดำเนินชีวิตดีไม่สุ่มเสี่ยง ยีนมะเร็งนั้นก็จะถูกปิดสวิทช์ไป หรือถูกภูมิต้านทานของเราทำลายไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี หรือ ดำเนินชีวิตไม่ดีสุ่มเสี่ยง ถึงแม้ไม่มียีนมะเร็ง ยีนปกติในตัวเราก็สามารถกลายพันธุ์เป็นยีนมะเร็งได้ในที่สุด
กรรมใหม่จึงมีผลมากกว่ากรรมเก่า และผลจากการดำเนินชีวิตของเราเองย่อมมีผลมากกว่าการโทษยีนจากพ่อแม่ที่มีมาแต่กำเนิดาาา
การทำงานของเซลล์จะสัมพันธ์ตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมของเซลล์ โดยติดต่อสัญญาณผ่านตัวรับที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่า Integral Membrane Proteins (IMPs) สัญญาณที่ว่านี้มีทั้งที่เป็นรูปสารเคมี (biochemical) และรูปของพลังงานสั่นสะเทือน (vibrational energy)

เยื่อหุ้มเซลล์นี้มีลักษณะเป็นคริสตอลเหลว มีคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ นั่นหมายถึงสามารถรับส่ง และ ถ่ายทอดพลังงานที่ว่านี้ได้ ทั้งภายในและ ภายนอกระหว่างเซลล์ด้วยกัน

ความคิดความเชื่อของมนุษย์เรา จัดว่าเป็นพลังงานสั่นสะเทือนชนิดหนึ่ง ซึ่งจะไปมีผลต่อการทำงาน ปิดเปิดสวิทช์ ของยีนภายในเซลล์ ซึ่งเซลล์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย ก็คือ เซลล์สมอง นั่นเอง

ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ “Quantum physics” กล่าวว่า สสาร ก็คือ พลังงาน พลังงาน ก็คือ สสาร โดยสสารอยู่ในรูปของอนุภาค พลังงานอยู่ในรูปของคลื่น (สั่นสะเทือน) ในสสารมีพลังงาน ในพลังงานมีสสาร

ดังนั้น ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกโบราณ เช่น อายุรเวท แพทย์แผนจีน ที่พูดถึง ศูนย์พลังงานในร่างกาย (จักระ) หรือ เส้นพลังลมปราณ การกดจุด ฝังเข็ม การส่งรับพลัง การสวดมนต์ การทำสมาธิ ล้วนอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้หมดสิ้น
รวมถึงศาสตร์นำ้พลังโฮมีโอพาธีของเยอรมันด้วยเช่นกัน
โดยพลังงานพิเศษที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ จะมีผลควบคุมการทำงานของ DNA (โครงสร้างของยีน), RNA, การสร้างโปรตีน การแบ่งเซลล์ การกำหนดรูปร่างการทำงานของเซลล์ การสร้างฮอร์โมน การเจริญและการทำงานของเซลล์ประสาท ยิ่งไปกว่านั้นพลังงานที่ว่านี้มีความแรงกว่าสารเคมี (ยา) นับ 100 เท่า มีความเร็วเทียบเท่าแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาที ขณะที่สารเคมีนั้น น้อยกว่า 1 ซม. ต่อวินาที

ไม่ใช่เพียงแค่คิดบวกอย่างเดียวจะช่วยให้เซลล์ร่างกายเราทำงานได้ดี แต่ต้องคิดและเชื่อไปทางที่ดี ที่ถูกอย่างเต็มกำลัง จนเกิดพลังที่จะไปดึงดูดพลังที่ดีมาสู่ตัวเรา รวมทั้งขจัดความคิดลบภายใน และหลีกเลี่ยงพลังลบจากภายนอกด้วย

พลังบวกดังกล่าวนี้ จะเริ่มก่อตัวขึ้นในระดับจิตสำนึก (conscious mind) และก็จะไหลไปสะสมกันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึก (subconscious mind) ซึ่งแน่นอนว่า มีพลังสูงกว่าระดับจิตสำนึกเป็นล้านเท่า และรอคอยแสดงตัวออกมาในโอกาสต่อๆ ไป

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่เราจะต้องควบคุมพลังจิตสำนึกของเรา ไปในทางที่ดีอยู่เสมอ เพราะจะมีผลต่อการทำงานของเซลล์ภายในร่างกายของเราตลอดเวลา ในทางการแพทย์เราก็ได้ประจักษ์ตัวอย่างเช่นนี้มาแล้วในเรื่องฤทธิ์ของยาหลอก (placebo effect) และในทางตรงข้าม ถ้าเราเชื่อไปในทางไม่ดี ก็จะมีผลในทางลบต่อเซลล์ร่างกายของเรา (nocebo effect)

ถึงแม้ว่า เราจะเปลี่ยนรหัสยีนบนดีเอนเอไม่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนจิตใจเรา ให้ส่งเป็นพลังงานดี พลังงานบวก ไปควบคุมการทำงานของยีนได้ เปิดยีนดีให้ทำงาน ปิดยีนไม่ดีไม่ให้ทำงาน ดังนั้น มันไม่ใช่เรื่องของยีนที่คุมชีวิตเรา แต่มันเป็นเรื่องของ ความเชื่อของเรา ที่คุมชีวิตเรา

“Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, your values become your destiny”

“Beliefs control biology, Beliefs create realities and finally Beliefs as realities”

สรุปสุดท้ายว่า จิตของเรา คือ แหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ ที่จะไปมีผลต่อการทำงานของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย โดยผ่านกลไกการทำงานของยีนบนดีเอนเอ ดังนั้น ถ้าเราควบคุมจิต (สำนึก) ให้ก่อและรับแต่พลังงานที่ดี กำจัด และ หลีกเลี่ยงพลังงานที่ไม่ดี เซลล์ของเราก็จะทำงานได้ดี เราจะมีสุขภาพดี มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ จิตจึงเป็นนายเหนือทุกสิ่งและก่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์ได้

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

สนใจ ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่ความมั่นใจในตัวเองพุ่งถึงขีดสูงสุด
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่ว...
Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
โทษของการนั่งนานๆ
โทษของการนั่งนานๆ 💥นศ....
Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
พลังจิตรักษามะเร็งได้ไหม
พลังจิตรักษามะเร็งได้ไหม “ฝรั่...