fbpx

SEPSIS คืออะไร? ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด SEPSIS

พฤศจิกายน 28, 2019
ติดเชื้อในกระแสเลือด

SEPSIS คืออะไร?

เป็นภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน เป็นสาเหตุการ เสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรโลกเมื่อเกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อในร่างกาย หากไม่สามารถเอาชนะได้ เชื้อนั้นๆจะทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

มีคนกว่า 27 – 30 ล้านคนต่อปี เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และมีคน 6 – 9 ล้านคนท่ีต้องเสียชีวิต ในจานวนผู้ที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนั้น ยังพบการเกิดภาวะทุพลภาพตามมา เช่น สูญเสียนิ้ว แขน ขา สมองเสื่อม ไตวาย เป็นต้น

สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดมีอะไรบ้าง..?

การติดเชื้อส่วนใหญ่ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

 • ปอดอเกเสบ
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ติดเชื้อในช่องท้อง
 • ผิวหนังเป็นแผล
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • มาลาเรีย
 • ไข้หวัดใหญ่
 • ไข้เลือดออก
 • ไข้เหลือง
 • อีโบลา

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด..?

 • เกิดข้ึนได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ภูมิต้านทานต่ำเช่น
 • ผู้ป่วยสูงอายุ60ปีข้ึนไป
 • ผู้ป่วยเด็ก
 • ผู้ที่มีโรคประจาตัวเรื้ออรัง เช่น โรคปอด โรคตับ โรคหัวใจ เบาหวาน ฯลฯ
 • โรคเอดส์
 • ผู้ป่วยตัดม้าม

อาการของการติดเชื้อในกระแสเลือด..?

 • พูดไม่เป็นคำ สับสน
 • หายใจหอบเหนื่อย
 • หนาวส่ันปวดเมื่อยตามตัว มีไข้
 • รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะตาย
 • ปัสสาวะออกน้อย
 • ตัวซีดเย็น

ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดจะป้องกันได้อย่างไร..?

 ดูแลสุขอนามัยให้สะอาด หมั่นออกกำลังกาย ทานอาหารดีมีประโยขน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ คิดบวกทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบาน เป็นการเพิ่มภูมิที่ดีที่สุด

 ให้วัคซีน
นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดผิดสุขลักษณะหรือเข้าใกล้คนเป็นโรคโดยต้องรู้จักป้องกันตนเองจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด

Dr.Orawan

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

สนใจ ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
หัวไชเท้า ทานอาหารเป็นยา
หัวไชเท้า ❤️ เมื...
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
HIIT ( high intensity interval training )
HIIT ( high intensity interval...
Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่ความมั่นใจในตัวเองพุ่งถึงขีดสูงสุด
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่ว...