fbpx

Precision Medicine คืออะไร?

กันยายน 6, 2019
Precision Medicine

Precision Medicine คือการรักษาแบบพุ่งเป้าหรือแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการรักษาแนวใหม่ที่เเม่นยำจำเพาะ

หลังจากที่การแพทย์ให้การรักษาคนไข้เป็นแบบแผนที่ทุกคนจะได้รับยาสำหรับโรคต่างๆตามแนวทางที่บริษัทยาวิจัยค้นพบความสำเร็จและความปลอดภัยตลอดจนการเกิดผลข้างเคียงตามสถิติ( เปรียบเสมือนการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป) มานานหลายทศวรรษ และพบว่าบ่อยครั้งผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแบบแผนนั้นแต่กลับมีผลแทรกซ้อนได้ จึงได้มีการปรับแนวคิดใหม่ที่ใช้การคัดกรองละเอียดระดับโมเลกุลหรือยีนทางพันธุกรรมโดยเฉพาะสำหรับโรคอันตรายเข่นมะเร็ง (เป็นการตัดเสื้อผ้าแบบเฉพาะบุคคลตรงตามสัดส่วนจริงของแต่ละคน )เพื่อลดความผิดพลาดที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตจากผลข้างเคียงของยาเคมีและการไม่ได้รับการตอบ

สนองในการรักษาสำหรับทุกคน ปัจจุบันพบอัตราการพลาดเป้าหรือการรักษาไม่ได้ผลสุงถึง50%

จุดประสงค์ของการใช้Precision Medicine เพื่อประสิทธิผลในการรักษาและลดอัตราการเป็นซำ้และเลือกยาหรือวิธีที่มีผลข้างเคียงที่คุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุดโดยเฉพาะในการรักษาโรคมะเร็ง
ขั้นตอนคือการตรวจระหัสพันธุกรรมของเซลมะเร็งซึ่งสามารถตรวจได้จากการเจาะเลือดหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพันธุกรรมที่ก้าวหน้ามากในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของAI บวกกับ Big data ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำทำให้ค้นพบความผิดปกติที่ระดับระหัสพันธุกรรมและสามารถเพาะเลี้ยงเซลที่ผิดปกตินั้นทำการทดสอบกับตัวยาต่างๆเพื่อดูการตอบสนองระดับเซลเพาะเลี้ยงก่อนรายงานผลว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนและไวต่อเคมีหรือสารธรรมชาติตัวไหน ดื้อต่อสารตัวไหน และทำรายงานเพื่อให้แพทย์ได้เลือกใช้อย่างเฉพาะเจาะจงต่อโรคและผู้ป่วยรายนั้นๆโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วย

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางพันธุกรรมศาสตร์ยังสามารถอ่านระหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติได้ว่ามีสาเหตุจากเขื้อโรคหรือพยาธิ เคมีหรือรังสี จากการประชุมนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ Microbiome-Oncology ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รายงานพบว่ามะเร็งมากกว่า90%พบสาเหตุความผิดปกติของระหัสพันธุกรรมเกิดจากการติดเชื้อทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา ตลอดจนพยาธิ( Parasite) โดยพบDNAของเชื้อโรคเข้าไปแทนที่ DNA ปกติของคนปกติที่ยังไม่แสดงอาการและในคนป่วย การค้นพบนี้ช่วยเป็นการชี้เป้าในการรักษาให้ถูกจุด พุ่งให้ตรงเป้า ข่วยให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาที่เจาะจงไปที่ต้นเหตุได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจยีนแห่งการซ่อมแซมว่าพร้อมจะรับยาเคมีและฉายแสงหรือไม่ด้วยการตรวจยีนTP-53ยีนแห่งการซ่อมแซมว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด เพื่อลดความเสี่ยงต่อยาเคมีหรือการฉายแสง ช่วยในการเลือกวิธีการรักษาว่าควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมต่อผู้ป่วยรายนั้นๆมากที่สุด เป็นการหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อเอกบุคคล เนื่องด้วยชีวิตมีค่าสูงสุดเกินกว่าการใช้ความคาดเดาในการรักษาแบบเดิมๆ

ด้วยศาสตร์นวัตกรรมนี้ทำให้ผู้รับการบำบัดมีทางเลือกที่ถูกต้องจำเพาะเเละคาดหวังความสำเร็จจากการรักษาได้ชัดเจน ปัจจุบันค่าตรวจแบบนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก สำหรับผู้มีฐานะจะคุ้มค่ามากต่อความเสี่ยงและโอกาสรอดและหายขาดจากโรคมะเร็งโดยที่ประเทศเยอรมันเป็นต้นแบบที่ทำงานนี้สำเร็จ ตามมาด้วยอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลี ในราคาหลายแสนบาท สำหรับเมืองไทยยังต้องใช้ตรวจจากชิ้นเนื้อเยื่อของผู้ป่วยสามารถตรวจได้เข่นกันในราคาหลักหลายหมื่นถึงแสนกว่าบาททั้งในโรงเรียนแพทย์และแลบเอกชนอีกแห่งในเมืองไทยที่ได้รับรางวัลระดับสากลในการใช้ตรวจจากเลือดได้( Liquid Biopsy) หวังว่าในอนาคตอันใกล้เมืองไทยจะสามารถพัฒนาแบบในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในเร็ววันเพื่อความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคร้ายอย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจนด้วยการวินิจฉัยที่แม่นยำแบบ Precision Medicine

ทางสถาบันสุขภาพผิวหนังและการแพทย์ชะลอวัยแบบองค์รวมดร.อรวรรณได้นำศาสตร์การแพทย์แบบพุ่งเป้ามาปรับใช้กับการดูแลผู้ป่วยของสถาบันมาร่วมสองปีโดยส่งตรวจระหัสพันธุกรรมจากเลือดไปทั้งที่ประเทศเยอรมันและในประเทศไทย พบความสำเร็จสูงสุดในการรักษาโรคเรื้อรัง และมะเร็ง ด้วยการผสานแนวองค์รวมที่เน้นธรรมชาติบำบัดที่ผสานศาสตร์วิทยาศาสตร์ Nature enhanced by Science นอกจากนี้ยังสามารถนำมาต่อยอดในการขะลอวัยทำให้เกิดผลอย่างชัดเจนสามารถตรวจดูระหัสพันธุกรรมได้ถึงอายุขัยของยีน( Telomere) ที่เพิ่มขึ้นหลังการบำบัด อีกทั้งสามารถรักษาป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆและมะเร็งตั้งแต่ระดับยีนได้ทันท่วงทีอีกด้วย

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

7 habits of emotionally intelligent person
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดท...
what is probiotic
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
Probiotics คืออะไร? สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ลำไส้
การที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแร...
โรคเบาหวาน ความดัน
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กัน
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กั...