fbpx

แนวทางการรักษาแบบ Precision Medicine ต่างจากการรักษาแบบแผนในแง่ใดบ้าง

ตุลาคม 24, 2019
Precision Medicine

Precision Medicine คือการรักษาแบบพุ่งเป้าหรือแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการรักษาแนวใหม่ที่เเม่นยำจำเพาะ

หลังจากที่การแพทย์ให้การรักษาคนไข้เป็นแบบแผนที่ทุกคนจะได้รับยาสำหรับโรคต่างๆตามแนวทางที่บริษัทยาวิจัยค้นพบความสำเร็จและความปลอดภัยตลอดจนการเกิดผลข้างเคียงตามสถิติ( เปรียบเสมือนการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป) มานานหลายทศวรรษ และพบว่าบ่อยครั้งผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแบบแผนนั้นแต่กลับมีผลแทรกซ้อนได้ จึงได้มีการปรับแนวคิดใหม่ที่ใช้การคัดกรองละเอียดระดับโมเลกุลหรือยีนทางพันธุกรรมโดยเฉพาะสำหรับโรคอันตรายเข่นมะเร็ง (เป็นการตัดเสื้อผ้าแบบเฉพาะบุคคลตรงตามสัดส่วนจริงของแต่ละคน )เพื่อลดความผิดพลาดที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตจากผลข้างเคียงของยาเคมีและการไม่ได้รับการตอบ

การศึกษาเรืองยีนส์เกิดขึ้นมาประมาณ30ปีแล้วโดย ทีมงานวิจัยจาก University of California, Santa Barbara ได้ศึกษาและถอดรหัสDNA ของมนุษย์ในปี2534โดยได้รับทุนจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐใช้เวลา 12 ปี และใช้เงินไปประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์เป็นอย่างมาก นํามาสู่การวินิจฉัยแบบก้าวกระโดดของโรคทางพันธุกรรมไปจนถึงโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ รวมทั้งการคิดค้นอินซูลินสําหรับฉีดรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวาน วัคซีนสําหรับฉีดเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง และการพัฒนายารักษาโรคที่มีความแม่นยำเฉพาะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โครงการจีโนมมนษุย์ The Human Genome Project ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ประจําปี พ.ศ. 2560 อีกด้วยค่ะ

Steve Jobs และ Precision Medicine
เมื่อSteve Jobs ป่วยเป็นมะเร็งตับออ่นก็ได้ติดต่อทีมนักวิทยาศาสตร์จาก4สถาบันชั้นนำได้แก่ Harvard, Stanford, MITและJohn Hopkinsให้ช่วยถอดรหัสพันธุกรรมของตนเองเพื่อให้คุณหมอที่ทำการรักษานำผลที่ได้ไปตัดสินใจเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและตรงจุดค่ะ
Steve Jobs เป็น1ใน20คนแรกบนโลกนี้ที่ได้มีการถอดรหัสพันธุกรรมของตนเองและเซลล์มะเร็งของตนเอง เสียดายที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์เมื่อ10ปีก่อนยังไม่สามารถรักษาชีวิตของ Steve Jobs ไว้ได้ทัน
โดย Steve Jobs ได้เคยกล่าวไว้ว่า เขาหวังว่าเขาจะเป็น1ในผู้ที่สามารถอาชนะโรคมะเร็งได้ แต่ถ้าหาไม่แล้ว เขาก็หวังว่าเขาจะเป็น1ในคนกลุ่มสุดท้ายบนโลกใบนี้ที่จะเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งคะ…

Biomedical Big Data
ด้วยเทคโนโลยที่ถูกลงอย่างมากในปัจจุบันบวกองค์ความรู้เรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมจากโครงการ Human Genome Project และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์
ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยสามารถจัดตั้งโครงการตรวจรหัสพันธุกรรมได้ดังที่หมอเคยเกริ่นในเพจก่อนหน้านี้ ไปจนถึงการหายาและอาหารเสริมแบบพุ่งเป้าเพื่อนำมารักษาโรคยากๆทั้งหลายได้สำเร็จดังเคสตัวอย่างต่างๆที่สถาบันของเราช่วยบำบัดผู้ป่วยได้สำเร็จที่หมอได้นำมาเล่าสู่กันฟังเสมอๆแล้วนั้น

แนวทางการรักษาแบบ Precision Medicine ต่างจากการรักษาแบบแผนในแง่ใดบ้าง

 1. Precision Medicine เน้นการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Individual based)แทนที่จะเป็นการรักษาตามกลุ่มโรคและอาการคนไข้
 2. แม้ผู้ป่วยแต่ละโรคจะมีอาการคล้ายกันแต่สาเหตขุองการเกิดโรคในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน เช่นผู้ป่วยที่เป็น
  ความดันโลหิตสูงนั้น บางคนมีสาเหตุจากคลอเสลตอรอล บางคนจากการสะสมของโลหะหนัก บ้างจากฮอรโมนไม่สมดุลย์ บ้างจากอาหาร บ้างจากพันธุกรรม (Assumes condition is a syndrome)
 3. เน้นการรักษาที่กลไกการเกิดโรคของแต่ละบุคคล (Treats individual disease mechanisms) แทนที่จะเน้นการ รักษาตามอาการ หรือแค่รักษาอาการ
 4. เน้นการรักษาและการป้องกันโรคที่เฉพาะเจาะจง (Specific treatment/prevention)
 5. คนไข้ให้ความร่วมมือมากกว่า และปฏิบติตนตามคําแนะนําของแพทย์มากกว่าการรักษาแบบเดิม (Increased compliance) เนื่องจากเป็นการรักษาที่ออกแบบมาสําหรับคนไข้เฉพาะบุคคล
 6. สามารถลดผลข้างเคียงของการรักษาได้ดีกว่าแม่นยำกว่าเพราะเป็นการรักษาเฉพาะที่ (Reduced off-target side
  effects)อวัยวะและพื้นที่ข้างเคียงไมไ่ด้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายด้วย
 7. ลดภาวะแทรกซ้อนที่มีต้นเหตุจากการเจ็บป่วย

Precision Medicine จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนตลอดช่วงชีวิตได้เลยคะ เริ่มจากการตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อวางแผนครอบครัว (Carrier Screening) มีการตรวจหาความเสี่ยงของลูก (Newborn Screening) เมื่อ
โตขึ้นก็ใช้เพื่อป้องกันและวินิจฉัยโรคแบบแม่นยำ (Diagnostic Sequencing) และหาความเสี่ยงและหาทางป้องกัน (Polygenic Risk Score)และหาสาเหตุและยาที่ได้ผลเฉพาบุคคล ที่ลดความเสี่ยงต่างๆที่ไม่จำเป็นลง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง (Cancer Precision Medicine) ซึ่งสามารถทราบผลเพียงเจาะเลือดเพื่อตรวจรหัสพันธุกรรมของเซลมะเร็งที่ล่องลอยปนอยู่ในกระแสเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์ซึ่งบางตำแหน่งมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดหรือดมยาหรือก่อให้เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งได้
(Liquid Biopsy) ช่วยให้แพทย์ทำการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้แม่นยำและยังใช้เพื่อการติดตามผลการรักษาได้อีกด้วยค่ะ

ยุคนี้เราจะเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นทำให้อัตราการรอดและหายจากโรคยากๆโดนเฉพาะมะเร็งสูงขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดด้านค่าตรวจรักษาซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและปฏิบัติการดังกล่าวก็ยังทำได้จำกัด มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวน่าเชื่อถือและเเม่นยำแท้จริง

สำหรับอนาคตอันใกล้นี้หมอก็มีความหวังว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงPrecision Medicineได้ง่ายและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยหมอในการตัดสินใจรักษาได้ง่ายและถูกต้องและช่วยผู้คนให้หายขาดจากโรคร้ายได้อย่างปลอดภัยในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันคะ

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

7 habits of emotionally intelligent person
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดท...
what is probiotic
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
Probiotics คืออะไร? สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ลำไส้
การที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแร...
โรคเบาหวาน ความดัน
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กัน
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กั...