fbpx

หน้าที่ของตับ ที่คุณควรรู้ – การตรวจการทำงานของตับ

สิงหาคม 15, 2019
รักษาตับ

การตรวจการทำงานของตับ ที่คุณควรรู้

เพื่อตรวจหาการติดเชื้อภายในตับ เช่น โรคตับอักเสบ (hepatitis)

ใช้เพื่อติดตามการดำเนินไปของโรค เช่น โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ เป็นต้น และสามารถใช้พิจารณาว่ายาที่ใช้อยู่นั้นได้ผลหรือไม่

ใช้ตรวจสอบระดับความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะโรคตับแข็ง (cirrhosis)

ใช้ตรวจสอบผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาต่างๆ ได้

การตรวจการทำงานของตับเป็นการตรวจระดับโปรตีนและเอมไซม์บางชนิดในเลือด โดยหากมีระดับเอนไซม์เหล่านี้สูงหรือต่ำกว่าค่าปกตินั้นสามารถบอกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในตับได้

การตรวจการทำงานของตับโดยทั่วไปมีค่าดังนี้

การตรวจเอนไซม์ Alanine transaminase (ALT) ซึ่งจะพบได้ในตับ เอนไซม์จะทำหน้าที่ย่อยโปรตีน เมื่อตับมีปัญหาตับจะหลั่งเอนไซม์ ALT ออกมาในเลือดมากกว่าปกติ

การตรวจเอนไซม์ Aspartate transaminase (AST) คือเอนไซม์ที่ช่วยย่อยกรดอะมิโนชื่อว่า อะลานีน (alanine) โดยปกติแล้วเอนไซม์ AST จะมีปริมาณอยู่ในเลือดเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับ ALT เอนไซม์เหล่านี้จะถูกหลั่งออกมาเมื่อตับเสียหาย หรือมีการทำลายกล้ามเนื้อเกิดขึ้นก็ได้

การตรวจเอนไซม์ Alkaline phosphatase (ALP) คือเอนไซม์ที่อยู่ในตับ ท่อน้ำดี และกระดูก หากปริมาณเอนไซม์ ALP นั้นมีค่าสูงขึ้นกว่าค่าปกติ อาจหมายถึงตับอาจมีการถูกทำลายหรืออาจเป็นโรคบางชนิดได้ เช่น ท่อน้ำดีอุดตัน หรือโรคเกี่ยวกับกระดูก เป็นต้น

การตรวจหาปริมาณอัลบูมิน (Albumin) และปริมาณโปรตีนรวมในเลือด (total protein) โดยร่างกายมนุษย์จะต้องการโปรตีนเหล่านี้ในการจัดการกับภาวะติดเชื้อ ดังนั้นหากมีปริมาณโปรตีนเหล่านี้น้อยกว่าค่าปกติ แสดงว่าอาจมีการติดเชื้อหรือตับถูกทำลายได้

การตรวจค่าบิลิรูบิน (Bilirubin) บิลิรูบินคือสารที่ถูกสร้างขึ้นหากมีการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยบิลิรูบินจะผ่านไปยังตับและถูกขับออกผ่านทางอุจาระ การเพิ่มขึ้นของปริมาณบิลิรูบินนั้นสามารถบ่งบอกความเสื่อมสภาพของตับหรือการเป็นโรคบางชนิด หรือโรคโลหิตจางบางชนิดก็ได้

การตรวจเอนไซม์ Gamma-glutamyltransferase (GGT) คือเอนไซม์ที่อยู่ในเลือด หากมีปริมาณเอนไซม์ GGT สูงอาจบ่งบอกถึงตับหรือท่อน้ำดีเสียหาย

การตรวจเอนไซม์ L-lactate dehydrogenase (LD) คือเอนไซม์ที่พบในตับ หากมีเอนไซม์ชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้นแสดงถึงตับเสียหายหรือร่างกายมีความผิดปกติได้

การตรวจระยะเวลาทำงานของโปรทรอมบิน (Prothrombin time) หมายถึงระยะเวลาในการที่ทำให้เลือดแข็งตัว ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงภาวะตับเสียหายได้ แต่ยาบางชนิดอาจทำให้มี Prothrombin time เพิ่มขึ้นได้ เช่น ยาวาร์ฟาริน เป็นต้น

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจการทำงานของตับ

อาหารหรือการใช้ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อผลของการตรวจการทำงานของตับได้ ดังนั้นแพทย์จะแจ้งให้ทราบว่าอาหารหรือยาชนิดใดที่ต้องหยุดใช้ก่อนที่จะทำการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจต่อไป

ค่าปกติของการตรวจการทำงานของตับ

  • การตรวจเอนไซม์ Alanine transaminase (ALT) 7-55 หน่วย/ลิตร (U/L)
  • การตรวจเอนไซม์ Aspartate transaminase (AST) 8-48 หน่วย/ลิตร (U/L)
  • การตรวจหาปริมาณอัลบูมิน (Albumin) 3.5-5.0 กรัม/เดซิลิตร (g/dL)
  • ปริมาณโปรตีนรวมในเลือด (total protein)  6.3-7.9 กรัม/เดซิลิตร (g/dL)
  • การตรวจค่าบิลิรูบิน (Bilirubin) 0.1-1.2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (mg/dL)
  • การตรวจเอนไซม์ Gamma-glutamyltransferase (GGT) 9-48 หน่วย/ลิตร (U/L)
  • การตรวจเอนไซม์ L-lactate dehydrogenase (LD) 122-222 หน่วย/ลิตร (U/L)
  • การตรวจระยะเวลาทำงานของโปรทรอมบิน (Prothrombin time) 9.5-13.8 วินาที

ค่าปกติเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยของผลการตรวจของผู้ใหญ่เพศชาย และผลการตรวจนั้นอาจคลาดเคลื่อนได้ในเด็กและเพศหญิง รวมถึงห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันก็อาจทำให้ได้ค่าที่แตกต่างกันได้

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

ปรึกษาสอบถามหรือดูข้อมูลได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

7 habits of emotionally intelligent person
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดท...
what is probiotic
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
Probiotics คืออะไร? สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ลำไส้
การที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแร...
โรคเบาหวาน ความดัน
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กัน
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กั...