fbpx

น้ำตาลเทียม vs น้ำตาลธรรมดา

พฤศจิกายน 1, 2019
sugar
  1. น้ำตาลธรรมดา (นำ้ตาลทรายขาว นำ้ตาลทรายแดง นำ้ตาลกรวด) รวมถึงน้ำผลไม้เป็นสารให้พลังงาน เพราะฉะนั้น จึงต้องกินแต่พอเหมาะ แต่ปัจจุบันมีการบริโภคจนล้นเกินการรับได้ของร่างกาย ปัญหาสุขภาพจึงเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากผู้ผลิตอาหารที่ขาดความรับผิดชอบ โดยการโฆษณาผลักดันให้ผู้บริโภคกินมาก ๆ (Lack of Social Responsibility) แทนที่จะขึ้นภาษีนำ้ตาล ภาครัฐฯ ควรจะไปควบคุมผู้ผลิต ให้มีจิตสำนึกในการทำธุรกิจ และแจ้งคำเตือน จะตรงจุดที่สุด
  2. น้ำตาลเทียม ส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีต่างชาติทั้งสิ้น ทำให้ผู้ผลิตนำ้ตาลเทียมในไทยต้องนำเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในการผลิต ถึงแม้จะมีวัตถุดิบอยู่บ้าง เช่น หญ้าหวานที่ปลูกได้ในไทย และมีประโยขน์มาก แต่ก็มีผลิตเพียงเล็กน้อย นำ้ตาลเทียมมิได้มีคุณค่าทางอาหารใด ๆ นอกจากช่วยผู้ป่วยบางประเภทที่ไม่สามารถบริโภคนำ้ตาลได้ และใช้สนองกิเลสเป็นหลัก หลอกตัวเองว่ากินอาหารที่ไม่ใช้นำ้ตาลว่า Healthy food นอกจากนั้นนำ้ตาลเทียมยังส่งผลให้ร่างกายเกิดความแปรปรวน และทำให้มีผลต่อการเกิดความผิดปกติของเซลร่างกาย นอกจากนั้นอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากนำ้ตาลเทียม ยังส่งผลต่อรสชาด (after taste) ที่มักจะออกรสขม เฟื่อน เป็นต้น
  3. ทางภาครัฐฯ ที่ออกกฏหมายมาขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการกินหวานนั้น มักไปอ้างอิงบทวิเคราะห์ทางการแพทย์ของพวกฝรั่ง ซี่งมักจะเกี่ยวโยงกับการค้า (commercial) เป็นส่วนใหญ่ มูลค่าและราคาของนำ้ตาลเทียมนั้นสูงมาก แต่คุณค่าตำ่มาก และเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นของฝรั่งทั้งสิ้น และมีผลเสียต่อสมองทำให้หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาห้ามใช้นำ้ตาลเทียมเคมีแล้ว
  4.  

    น้ำตาลทางเลือก ปัจจุบันนำ้ตาลทางเลือกที่ได้จากธรรมชาติ เช่น นำ้ตาลมะพร้าว นำ้ตาลโตนด น้ำผึ้ง ที่มีค่าดัชนีน้ำตาล Glycemic Index (GI) ที่ตำ่ ซึ่งเหมสะกับผู้ป่วยบางประเภท เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น แต่ปัญหาคือ ผู้ผลิต/เกษตรกรที่ผลิต นำ้ตาลมะพร้าว และ นำ้ตาลโตนด มักจะปลอมปนโดยการใส่นำ้ตาลทรายลงไป ผู้ผลิตนำ้ตาลโตนดรายหนึ่ง ได้เปิดใจว่า การเติมนำ้ตาลทรายลงไป ก็เพื่อลดต้นทุน และทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัวไม่เหลว ดูสวยงาม ซึ่งทางภาครัฐฯ น่าจะมาคุมเรื่องนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ให้ได้มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถส่งออกอย่างเต็มภาคภูมิ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำ นำ้ตาลมะพร้าว และ นำ้ตาลโตนด มาแปรรูปให้เป็นผงเพื่อความสะดวกในการใช้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตรวจสอบว่า มีการปลอมปนนำ้ตาลทรายหรือไม่?

ดังนั้น การบริโภคแต่พอดี และมีความยั้งคิด บริโภคอาหารที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่เชื่อไปตามคำโฆษณาหรือเทรนในตลาด จะทำให้เราอยู่รอดและสุขภาพดีได้คะ ทางที่ดีที่สุดหมอแนะนำให้รับประทานแบบ”อ่อนหวาน”เข้าไว้นะคะ และท่องไว้เสมอว่านำ้ตาลคือยาพิษต่อสุขภาพค่ะ

บทความอื่น:

79 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากน้ำตาล

ไขมันชนิดดี ไขมันชนิดเลว ในเลือด ตรวจอย่างไร?

13 สุดยอดอาหาร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข”

สนใจ ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

7 habits of emotionally intelligent person
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดท...
what is probiotic
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
Probiotics คืออะไร? สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ลำไส้
การที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแร...
โรคเบาหวาน ความดัน
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 21, 2021
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กัน
แอบฟังเซลล์ในร่างกายคุย(บ่น)กั...