fbpx

Anti Aging Clinic Bangkok

DR. ORAWAN THE ANTI-AGING INSTITUTE CIRCA 1988

ด้วยตำนานการรักษาแบบมืออาชีพที่ได้มาตรฐาน ด้วยจรรยาบรรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างผลลัพธ์ของการบำบัดที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สถาบันสุขภาพผิวหนังและการแพทย์ชะลอวัยดร.อรวรรณมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชาติไทยโดยเป็นผู้นำตัวอย่างด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นสถานพยาบาลเดียวที่ได้รับเลือกจากทททให้ดูแลแขกพิเศษของชาติในโครงการReality Showแสดงการบำบัดผ่านทีวี “Amazing Thailand Extreme Makeover Season 2” ปี2558 ด้วยการแพทย์องค์รวม ที่เน้นการบำบัดร่างกาย ลดนำ้หนักกระชับสัดส่วนให้กระชับและแข็งแรงภายในระยะเวลา3สัปดาห์โดยไม่พึ่งการผ่าตัด

ตำแหน่งหน้าที่
International Awards

The Global Awards in Holistic Medicine 2018, Hochimin, VIETNAM.
The International Innovation Awards, Healthy Awards, shanghai, China 2017.
3th -10th the Thailand Best SME Awards in 2010 & 2018
The Asean Excellence Awards 2016, Asean Trade Promotion Association.
The European Awards for Best Practice 2016, Brussels.
The Asia Pacific Entrepreneurship Award ( APEA Award ) ปี 2012
สถานประกอบกิจการ สปาเพื่อสุขภาพและเสริมสวยดีเด่นได้มาตรฐาน โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2555
The Prime Ministry’s Export Award 2010 (Best Service Provider)
The Masterpiece of Incredible & Innovative Thai Herbal Product 2011 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
The Gold Medal for Quality & Service Award 2010, USA
The Thailand Franchise Standard Quality Award 2009-2012 โดย กระทรวงพาณิชย์
Kinaree Award 2008-2009 : The Most Outstanding Medical Center for Health Tourism selected โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
The Global Award for Perfection Quality & Ideal Performance 2008 Berlin, Germany
The Asia Best Medical Spa & Wellness 2007-2009 จากประเทศมาเลเซีย
TQCS Accredited Top Quality Customer Satisfaction Standards 2007
The International Golden Award for Best Quality and Business Prestige 2007 from Geneva, Switzerland
The Asia Best Medical Spa &Wellness Festival 2007 Gold Awards , Kuala Lumpur
The Thailand Best Medical Spa and Health Center Award Outstanding Achievement in Innovative Treatment 2007
The International Golden Award for The Best Brand Image Paris, France 2005 / 2006
The Thailand Super brands, Awards for the year 2005/2006 by Super brands International England.
The only Medical Spa selected by Thai Government TAT (The Tourism Authority of Thailand) to welcome all Thailand Elite Member for 20 consecutive years.
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนชาติเพื่อไปแสดงผลงานด้าน Medical Spa ระดับนานาชาติเสมอๆ เช่น งาน Nation Product Expo Asia, Cosmoprof Hong Kong, Flore de Geneva Switzerland: International
Franchise & License, Thailand Healthy & Beauty Show and Thai Trade Mission, Top Ten Selective
Thai Spa Products Tokyo, Japan

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม

กรรมการผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหารสมาคม Asia Pacific Orthomolecular Medicine.
กรรมการที่ปรึกษา World Academy Anti-Aging Regenerative Medicine.
กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์แห่งประเทศไท
ภรรยาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (3 เมษายน พ.ศ. 2556 – 18 ต.ค. 2560)
อาสา กาชาด , อาสา แม่บ้านมหาดไทยสมทบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาพันธ์แพทย์ศาสตร์ชะลอวัยโลก
กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคาแพทย์ชะลอวัยแห่งเอเชีย
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาการรับเชิญกูรูด้านการแพทย์ประจำกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง11 ในรายการหลังข่าวภาคภาษาอังกฤษ News lineต่อเนื่องกว่า 4 ปี และรีรันที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
วิทยากรให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องสำนักข่าวแห่งชาติภาคภาษาอังกฤษ Thailand Today
กรรมการกองประกวดความงาม มิสไทยแลนด์ทัวริซึม, มิสเวิลด์ทัวริซึม, นางงามมิสเวดดิ้งอินเดีย และนางงามอินเดียที่ประกวดในประเทศไทย
ออกและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยงานสาธารณสุขเป็นประจำกับ กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมพาณิชย์
เป็นตัวแทนชาติไปออกงานแสดงบ่อยๆเพื่อแสดงศักยภาพการแพทย์ไทยในงานต่างๆต่อเนื่องมาหลายสิบปี
จัดทำการตรวจรักษาการกุศลอย่างต่อเนื่อง และหารายได้ช่วยคนไข้เอดส์ พระบาทน้ำพุ สระบุรี ช่วยยูนิเซฟ ช่วยคนชราโครงการร้อยใจสวนดอก ช่วยตำรวจทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนาจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สองครั้ง ฯลฯ
นักวิทยาศาสตร์แห่งปี 2012 ด้านการแพทย์ชะลอวัย
วิทยากรรายการสายใยไทยให้ความรู้ด้านสุขภาพองค์รวม ช่อง 5 Global Net Work ถ่ายทอดสู่คนไทยไปทั่วโลกกว่าสี่ปีจนนำคนไทยกลับมาดูแลสุขภาพและความงามที่บ้านเกิดเป็นจำนวนมาก

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สองครั้ง จากการบำเพ็ญประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากการรับราชการทหารอากาศ 12 ปี (น.ท.)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์แห่งปี2012ด้านการแพทย์ชะลอวัยจากวุฒิสภา และ
 • รางวัลแนวคิดดีเด่น ที่จะจัดตั้งโครงการอนามัยชุมชนเพื่อสุขภาพและความงามไปทุกจังหวัดทั่วโลกด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากวุฒิสภาปี 2012
 • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจให้เป็นหนึ่งในห้าที่กรมส่งเสริมให้ขยายงานมาตรฐาน แฟรนไชส์ สาธารณสุขอนามัยชุมชนรูปแบบ “อรวรรณา” ไปต่างประเทศให้สำเร็จในปี 2560
 • ได้รับเลือกให้ดูแลแขกพิเศษแห่งชาติในรายการ Amazing Thailand Extreme Make Over Reality Show รักษาVIP ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัดเลือกมาเป็นเคสพิเศษสามรายจาก สหรัฐอเมริกา จีน และอินโด ทำการบำบัดลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนให้โดยทางเราบริจาคค่ารักษามูลค่ากว่าสามล้านบาทให้แขก VIP เพื่อทำรายการถ่ายทอดสดและยูทูบไปทั่วโลก โปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย
 • ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในยี่สิบบุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้ประเทศไทยในการดูแลชาวต่างชาติในไทยจากกระทรวงต่างประเทศและออกสื่อสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในรายการ The People ของสำนักข่าวแห่งชาติ
WG. CDR. ORAWAN KITCHAWENGKUL, M.D.
drprofile

Pioneer, Professional, Perfectionist

พบ.วว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง การผ่าตัดเลเซอร์ผิวหนัง ศาสตร์การแพทย์ชะลอวัย การแพทย์องค์รวม และอาหารบำบัด เพื่อบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง และโรคเรื้อรังจากสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกาและมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

น.ท. พญ. อรวรรณ    นามสกุล  กิจเชวงกุล

อายุ 62 ปี  เกิด 28 มีนาคม 2500

การศึกษาหลักสูตรอบรม

 • การบริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุข สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • IOD Australia
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง UCI, USA; Harvard  Medical School, USA; Tokyo, Japan
 • ประกาศนียบัตรเซลล์บำบัดเพื่อการชะลอวัยและรักษาโรคเรื้อรัง คลินิก เลมานา, มองทรูส สวิสเซอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตรโรคภูมิแพ้และการฉายแสงจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Skin Cancer, Singapore
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มและการแพทย์แผนจีนด้านเวชกรรม เภสัชกรรม และนวดทุยน่า มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มและร้อยไหมละลาย และไหมทองคำเพื่อความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเนบู ประเทศเกาหลี
 • ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย, ครูฝึกอบรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ทางเลือก โฮมีโอพาธี, Allen College of Homeopathy, ลอนดอน อังกฤษ
 • ปริญญาโทด้านโฮมีโอพาธี หลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาลจุฬา, มหาวิทยาลัยมหิดล, The Boss , The Institute of Director,Australia, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการผลิตและปรุงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยและน้ำหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยคีเลชั่น รุ่นที่ 2 และ 11 จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชะลอวัยจากสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัดจากสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พฤกษาเคมีบำบัดจากศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ Orthomolecular Medicine จากญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด , สหรัฐอเมริกา
THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BEAUTY

คุณหมออรวรรณ เป็นผู้นำด้านศาสตร์แพทย์ผิวหนังเพื่อความงาม และผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับการชะลอวัยและการรักษาโรคแบบองค์รวม

ในปี 2531 คุณหมอเป็นคนแรกในเมืองไทยที่ทำการรักษาด้วยเลเซอร์หลากหลายชนิดซึ่งเหมาะกับแต่ละปัญหาของผิวโดยเฉพาะอย่างได้ผล เช่น ไฝ ฝ้า กระ รอยดำ ซิสต์ สิว เนื้องอก ปานแดง ปานดำ รอยสัก แผลเป็น เส้นเลือดขอดและโรคผิวหนังต่างๆรวมถึงโรคติดเชื้อและภูมิแพ้ ด้วยเลเซอร์หลากชนิดเฉพาะโรคเช่น CO2 , Erbium, Yag, Diode, Excimer, LLL, LED , HRF…..

ในปีค.ศ.1988 คุณหมออรวรรณเป็นผู้นำศาสตร์ความรู้ “Cold Laser Treatment” หรือเลเซอร์เย็น เข้ามาในประเทศไทยเป็นแพทย์ท่านแรก เลเซอร์เย็นนี้เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างซ่อมเนื้อเยื่อผิวหนัง ลดการอักเสบ ลดบวมและลดอาการคันและปวดจึงใช้สำหรับรักษาบาดแผล เพิ่มปริมาณและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิด เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเส้นผม และลดอาการอักเสบและอาการแพ้ทุกชนิดที่เกิดกับผิว

ในปีค.ศ.2000 คุณหมออรวรรณ ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ Q-Switch Neodynium Yetrium Aluminum Garnet Laser หรือ Nd Yag Laser เลเซอร์นี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาผิวได้หลายชนิดเช่น ไฝ รอยสัก ผิวแตกลาย ฝ้า รอยดำ แผลเป็นและปัญหาผิวอื่นๆอีกมากมาย

ต่อมาคุณหมอได้นำการบำบัดด้วยแสงที่มีความเข้มข้นสูง. “Intense Pulsed Light Treatment” ที่มีบทบาทมากในวงการแพทย์ผิวหนัง เพราะสามารถคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว กระชับรูขุมขนรักษาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดด กำจัดขนถาวร แก้ปัญหาสิว และการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย(Spider Veins. Telangiectasia)

ต่อมาไม่นานคุณหมอนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Diode Laser และ Long Plused Nd Yag Laser ที่มากับ Cool Tip ที่สามารถกำจัดขนถาวร ปัญหาเส้นเลือดขอด หลอดเลือดฝอยโป่งพองและปัญหาสิว และรอยดำ

เครื่อง Thermage เครื่องแรกในไทย เป็นเครื่องผลิตคลื่นวิทยุRF (Radio Frequency) ที่ช่วยกระชับผิวได้ดี ยังมีเครื่องล่าสุดเป็นหัวทองคำแท้และคลื่นวิทยุที่สร้างความพิเศษในการกรอผิวพร้อมกระชับผิวได้Gold Fractional RF

เราใช้ Dysport หรือ โบท็อกซ์ (Botulinum Toxin A) ร่วมกับการรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อเสริม ผลลัพธ์ให้ดีขึ้น การฉีดด้วยเทคนิคพิเศษของคุณหมอนี้ได้รับความนิยมและช่วยกำจัดรอยย่นและกระชับผิว ทำให้ผิวมีความกระจ่างสดใสมีออร่าขึ้น การฉีดสารนี้สามารถใช้ในการแก้ปัญหาของร่างกายส่วนอื่นๆได้ด้วย เช่น คางเหลี่ยม มือและแขนไปจนถึงหน้าอกและก้นให้กระชับและลดเหงื่อและกลิ่นตัวได้

คุณหมออรวรรณเป็นอาจารย์สอนการฉีดโบท็อกซ์ในประเทศด้วยเทคนิคและทักษะขั้นสูงที่ได้ผลดีจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ ผลลัพธ์อยู่ได้3-6เดือนและดูเป็นธรรมชาติ

ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเวชสำอาง ศูนย์การแพทย์บูรณาการ ดร. อรวรรณ ได้นำเทคโนโลยีนาโนล่าสุด มาใช้กับนวัตกรรมเลเซอร์ ที่จะเปลี่ยนสภาพผิวให้ดีขึ้นได้ชัดเจน

กำลังมองหาทรีทเมนท์ที่พิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะหรือเปล่า?
ที่ Dr. Orawan Holistic Dermatology & anti-aging Instituteไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทางผิวหนังและการแพทย์ชะลอวัยเท่านั้น คุณหมออรวรรณยังเป็นกูรูที่สร้างชื่อเสียงด้านการแพทย์บูรณาการให้กับประเทศไทยอย่างมากผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีผู้เข้ามารับการบำบัดจากคุณหมอและทีมงานซึ่งได้ดูแลอย่างใส่ใจด้วยจิตอาสาแบบฉบับของคนไทย Thai Hospitality อย่างดียิ่งโดยผู้คนเดินทางมาจากนานาประเทศทั่วโลกมารับบริการอย่างต่อเนื่องมายาวนานมาก กว่า 30ปี