fbpx

อริยสมบัติอยู่ในตัวเรา

อริยสมบัติอยู่ในตัวเรา

สิงหาคม 30, 2019
อริยสมบัติอยู่ในตัวเรา

ชีวิตนี้เหมือนของเล่นนะ
แต่มันมาไวไปไว
มานิดเดียวตายแล้ว
จึงควรเพียรให้เห็นของจริง
คือเกิดมาชาติเดียว
ก็อย่าให้ตาบอด อย่าให้หูหนวก
เวลามีเสียงกู่เสียงเรียก
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
เราก็สนใจปฏิบัติเอา
เราจะอยู่ในโลกในความมืด
หรือความสว่างก็เลือกเอา
เราอย่าเชื่อทุกอย่างที่เราเห็น
เพราะสิ่งที่เราเห็นทุกอย่าง
เป็นสิ่งสมมุติเฉยๆ
อย่าคิดว่าเราไม่มีเวลา
แสวงหาสัจจธรรมนี้
เวลามีเท่ากันนะ
ที่เกิดมานี้ได้ 24 ชม เท่ากัน
คนไหนฉลาดก็แสวงหาได้2อย่าง
เกิดมาได้สมบัติทางโลกด้วย
โลกียสมบัติได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
อันนี้ก็จะแสดงว่าเขาจะดำรงตนอยู่ด้วยสัมมาอาชีพ
โลกียสมบัติถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรม มันลำบาก มันเป็นการพึ่งธรรมทั้งหลาย
อริยสมบัติคือสัจธรรมหรือศีล สมาธิ ปัญญา
การแสวงหาก็ไม่ได้ไปแสวงหาที่ไหนนะ
หาที่ตัวเราเองนะ
ในตัวเรามันมีอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราเอาความคิดเอาความเห็นผิด เอาอัตตาตัวตนมาปกปิดมันไว้
ปกปิดจนกระทั่งว่า
เราเห็นร่างกายสังขารมันเป็นตัวตน เป็นของเรา เป็นตัวเรา
ทั้งนี้ความเป็นมิจฉาทิฏฐิ
มันจะติดเราจนตายเลย
เหมือนมันทำงานได้ผลมากับโลกใบนี้มานานมาก
ตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์มา
จนกระทั่งสองพันหกร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบอกข่าวว่า เราไม่ใช่เรานะ
ธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติ
แต่จิตที่มันจะรับรู้อย่างนั้นนี่
มันต้องผ่านระบบการซักฟอก
ฝึกฝนปฏิบัติล้างใจตัวเอง
ออกให้หมดก่อน
ล้างความเห็นผิด
ล้างอุปาทานทั้งหลาย
ชีวิตมันจึงจะกลับคืนมา
เป็นภาวะปกติได้

 หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
หัวไชเท้า ทานอาหารเป็นยา
หัวไชเท้า ❤️ เมื...
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
HIIT ( high intensity interval training )
HIIT ( high intensity interval...
Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่ความมั่นใจในตัวเองพุ่งถึงขีดสูงสุด
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่ว...