fbpx

ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม

ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม

มิถุนายน 16, 2022
ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม
ผู้สูงอายุหลายรายก็มีโรคประจำตัว หรือบางรายเป็นศูนย์รวมโรคก็มี ซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
จึงเป็นวัยที่คนส่วนมากกลัว ดังนั้นการได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น
” การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย “
เริ่มอ่อนแอลงและเชื่องช้า ร่างกายเสื่อมโทรม บางรายมือเท้าสั่นการทรงตัวไม่ดี ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย
” การเปลี่ยนแปลงทางด้านสมอง “
หลงลืมง่าย ความจำไม่ดี แต่เหตุผลและความสุขุมรอบคอบอาจจะยังคงที่
การดูแลตัวเองในแบบศาสตร์ชะลอวัย คือ การดูแลร่างกายของเราจนถึงในระดับเซลล์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์
ทั้งนี้ คำว่า “ศาสตร์ชะลอวัย” หมายถึง ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เน้นในการป้องกันก่อนการเกิดโรค มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล
ในขณะที่ “ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ” จะเน้นในการซ่อมแซม ฟื้นฟูสุขภาพที่เสื่อมไปแล้วหรือว่ามีโรคที่เกิดขึ้นแล้ว โดยเป้าหมายสูงสุดของศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัยนั่นเอง
เชื่อว่าผู้สูงอายุทุกท่านอยากมีชีวิตที่แข็งแรงเพื่อได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆ
มาดูแลตัวเองด้วยศาสตร์ชะลอวัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัยกันนะคะ

Add a comment

*Please complete all fields correctly