fbpx

นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์

นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์

พฤษภาคม 21, 2021
7 habits of emotionally intelligent person

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์แม้อาจจะดูเป็นคน “โลกสวย” แต่ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ทำให้วิกฤติเป็นโอกาสสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบตัว เพื่อเป็นทางออกที่จะให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบ…”

“ต้องเป็นคนเก่งและคนดี” นี่คือคุณสมบัติที่พนักงานในแต่ละองค์กรถูกปลูกฝังให้จดจำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง แต่ในความเป็นจริงความหมายของความเก่งและความดีลุ่มลึกกว่าที่คิด คนเก่งและคนดีไม่ได้หมายเพียงเฉพาะคนฉลาดและทำงานเก่ง แต่ยังต้องมีลักษณะอุปนิสัย ทักษะศิลปะการใช้ชีวิต สามารถทำงานและการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีที่สำคัญ ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Intelligence (EI) ซึ่งหมายถึงสามารถควบคุมอารมณ์ให้การดำเนินชีวิตมีความก้าวหน้า มีคุณค่าน่าจดจำ และมีความสุข

มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดย แดเนียล โกลแมน (Daniel Goleman) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เมื่อปี 1990 เรื่อง Emotional Intelligence ที่สร้างกระแสทำให้เห็นถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ได้ดีมาก หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลออกมาเป็น 40 ภาษา จนเป็นที่ยอมรับกันว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการควบคุมอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการจัดการ เพราะโดยธรรมชาติแต่ละคนย่อมมีช่วงเวลาที่อารมณ์หลุด ควบคุมตัวเองไม่ได้ กว่าจะมีสติกลับคืนมา บางครั้ง และบ่อยครั้งก็สายเกินแก้ ไม่ว่าจะอ่านตำราศาสตร์นี้มาสักกี่เล่มหรือพึ่งพิงธรรมะใด ๆ ก็ตาม แต่เมื่อไม่นานมานี้มีบทความ

เรื่อง “นิสัย 7 ประการของผู้ฉลาดทางอารมณ์” (7 Habits of Highly Emotionally Intelligent People) เขียนโดย ฮาร์วีย์ ดุยเซ็นดอล์ฟ (Harvey Deutschendorf) ได้อธิบายถึงอุปนิสัยของคนฉลาดทางอารมณ์ไว้ได้อย่างน่าสนใจมาก ฮาร์วีย์เกริ่นนำว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotionally Intelligent: EI) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรามีศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เฉพาะกับการทำงาน แต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความหมายอุปนิสัย 7 ประการดังกล่าวของฮาร์วีย์มีดังนี้ คือ

  1. เป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวก (They focus on the Positive) แม้ว่าในโลกดิจิทัลสมัยปัจจุบัน เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงข่าวในเชิงลบหรือข่าวร้าย ๆ แต่คนที่มี EI จะไม่เสียเวลาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้น แต่จะใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส กระตือรือร้นกับชีวิต เรียนรู้ และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ ๆ รักในสิ่งที่ทำ และชื่นชมในสิ่งดี ๆ
  2. เป็นผู้ที่แวดล้อมด้วยคนดี ๆ ที่คิดในเชิงบวก (They surround themselves with positive people) คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะหลีกเลี่ยงคนที่มีทัศนคติเชิงลบ ไม่ทนฟังต่อเสียงบ่น เพราะจะทำให้พลังและความมีชีวิตชีวาขาดหายไป คนที่มี EI จึงมักจะมีคนลักษณะเดียวกันห้อมล้อมเยอะ และจะมองไปถึงด้านสว่างและทางออกที่จะให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป
  3. เป็นคนหัวใจอบอุ่น คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้ เป็นผู้ยึดมั่นในหลักการและกล้าแสดงจุดยืน (They are able to set boundaries and be assertive when necessary) แม้ว่าผู้ที่มี EI จะเป็นคนน่ารัก นุ่มนวล ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นต่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกโน้มน้าวได้ง่าย ๆ เพราะ จะยืนหยัดในหลักการ และกล้าแสดงจุดยืนเสมอ ที่สำคัญจะไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น จะคิดใคร่ครวญเรื่องต่าง ๆ ก่อนพูดหรือลงมือทำ
  4. เป็นผู้คิดไปข้างหน้าและไม่จมอยู่กับอดีต (They are forward thinking and willing to let go of the past) คนที่มี EI มักใช้เวลาคิดไปถึงอนาคต ปล่อยวางอดีตที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้ว แต่จะนำบทเรียนในอดีตมาศึกษา ไม่มองว่าความล้มเหลวเป็นภาพสะท้อนของตนเองที่จะต้องคงอยู่ถาวรตลอดไป
  5. เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างสนุก มีความสุขและน่าชื่นชม (They look for ways to make life more fun, happy and interesting) คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะทราบว่า ทำอย่างไรจึงจะสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น ทั้งงานในที่ทำงาน ที่บ้าน และกับผู้ที่อยู่คนรอบตัว ที่สำคัญ ความสุขและความพอใจจะเกิดจากการที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุขและสมหวัง จึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แต่ละวันของทุกคนสดใสร่าเริง
  6. รู้จักเลือกวิธีใช้พลังภายในของตนเองอย่างชาญฉลาด (They Choose how they expend their energy wisely) ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้จะต้องหยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ถ้ามีใครมาทำให้หงุดหงิดอภัยให้เขา อย่าเอาความขุ่นข้องติดตัวไปแต่ควรจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ดังคติประจำใจที่ว่า “หลอกเราได้ครั้งแรกเป็นเรื่องที่คุณควรจะละอายใจแล้วแต่หากหลอกเราเป็นครั้งที่สอง เรานั่นแหละควรจะต้องละอายใจ” (Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me.)
  7. เป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีอิสระทางความคิด (Continually learning and growing towards independence) คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะใฝ่ฝันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิสัยทัศน์ มีแผนงานที่ดีเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่น เป็นคู่สนทนาที่ดี ฟังมากแม้ตนเองมักจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ แต่จะพยายามหาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ตกตะกอนทางความคิด ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบด้าน

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์แม้อาจจะดูเป็นคน “โลกสวย” แต่ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ทำให้วิกฤติเป็นโอกาสสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบตัว เพื่อเป็นทางออกที่จะให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบ

แหล่งที่มา:

1. Th.wikipedia.org. 2021. ความฉลาดทางอารมณ์ – วิกิพีเดีย. [online] Available at: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C

2. Fast Company. 2021. 7 Habits of Highly Emotionally Intelligent People. [online] Available at: https://www.fastcompany.com/3028712/7-habits-of-highly-emotionally-intelligent-people

สนใจ ปรึกษาสอบถามเรื่องสุขภาพได้ที่

ADD US ON LINE
FACEBOOK PAGE
โทร (Call) +662 661 4431
อีเมล์ (E-mail) info@drorawan.com

#drorawan #sukhumvit #docter #skin #holistic #beauty #สุขภาพ #ความงาม #tips #อาหาร

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ

Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
หัวไชเท้า ทานอาหารเป็นยา
หัวไชเท้า ❤️ เมื...
Posted by Dr. Orawan | พฤษภาคม 31, 2023
HIIT ( high intensity interval training )
HIIT ( high intensity interval...
Posted by Dr. Orawan | ธันวาคม 20, 2022
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่ความมั่นใจในตัวเองพุ่งถึงขีดสูงสุด
ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่ว...