fbpx

ความลงตัวที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง ไม่มีอะไรเกินไปกว่า สวยนอก…สุขใน ความงามจากภายในนั้นก็เกิดจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ… การจะดูแลความงามให้ยืนยาว

ความลงตัวที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง ไม่มีอะไรเกินไปกว่า สวยนอก…สุขใน ความงามจากภายในนั้นก็เกิดจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ… การจะดูแลความงามให้ยืนยาว

มิถุนายน 16, 2022
ความลงตัวที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง ไม่มีอะไรเกินไปกว่า สวยนอก…สุขใน
ความงามจากภายในนั้นก็เกิดจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ… การจะดูแลความงามให้ยืนยาว
จึงต้องเป็นการดูแลที่ประสานพร้อมกันทั้งจากภายนอกและภายใน ที่จริงแล้วคนเรานั้นจะต้องประสานกันทั้งกายและใจ
เป็นหนึ่งเดียวจึงจะได้ผล ดังนั้นก่อนอื่นจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจให้มี “อารมณ์ที่แจ่มใส” มีความสุขในทุกอณูของชีวิต
ดังนั้นก่อนจะทำให้ภายนอกดูเปล่งประกายงดงามนั้น สิ่งสำคัญต้องทำให้จิตใจที่อยู่ภายในพร้อม มีความสุข
แล้วร่างกายภายนอกจะตอบสนองทำให้ความสุขที่อยู่ภายในส่งประกายออกสู่ภายนอกแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ