fbpx

การแพทย์สามารถกำหนดวันเกิดได้ อายุของยีนส์ก็สามารถยืดให้นานขึ้นได้

การแพทย์สามารถกำหนดวันเกิดได้ อายุของยีนส์ก็สามารถยืดให้นานขึ้นได้

มิถุนายน 16, 2022
การแพทย์สามารถกำหนดวันเกิดได้ อายุของยีนส์ก็สามารถยืดให้นานขึ้นได้
ความเจ็บความเสื่อมของร่างกายโรคตามวัยก็ชะลอได้ด้วยศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยได้เช่นเดียวกันคะ
ติดตามเรื่องราวดีๆ สุขภาพที่ดีมาพร้อมกับความงามทั้งภายในและภายนอกด้วยศาสตร์ชะลอวัย

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs/บทความที่น่าสนใจ